logo

GRATIS PROEFLES VOOR NIEUWE LEDEN

nl versie   uk version    

Tarieven 

Tienrittenkaart: € 95 (5 maanden geldig)
Twintigrittenkaart: € 170 (6 maanden geldig)
Losse les: € 11
Oudere Senioren betalen via een abonnement.

Je kunt het bedrag overmaken op naam van:

Feel Fit te Den Haag
NL76INGB0007654959